Trets d'Identitat

L'Escola Marillac és un centre que basa la seva acció educativa en l’experiència de Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac, basada en l'atenció personalitzada a l'alumne, d'acord amb les seves necessitats. Concep l'aprenentatge com un procés fruit de l'esforç i la investigació, on l'alumne esdevé el centre. 

Per altra banda, entén el coneixement com a base de l'aprenentatge: saber i fer es conjuguen per tal que l'alumne creixi integralment.

Més enllà del saber i de les pràctiques educatives, l'Escola Marillac es compromet intensament en l'acompanyament de les persones, convençuts que la solidesa d'uns valors ben interioritzats garanteixen na societat més justa i compromesa. Els valors que es treballen a l'Escola Marillac es basen en la mirada humana i cristiana del món, com ara la pau, la defensa dels drets humans i el respecte del medi ambient, alhora que aprofundeix en el coneixement d'un mateix i en les relacions personals positives.

L'objectiu final és que l'alumne creixi fent-se preguntes importants i que construeixi el seu projecte vital.