Sortides i Visites Culturals

A l’Escola Marillac creiem que són molt importants les sortides a l’entorn i, és per això que, durant tot el curs realitzem sortides que complementin el currículum acadèmic i puguin ajudar als nostres alumnes a assentar tot el coneixement previ treballat a les aules.

Les sortides les fem en funció de l’etapa educativa en la que es troben els infants ja que, a cada etapa hi ha unes necessitats i uns coneixements per treballar. És molt important que les sortides tinguin un sentit i una coherència amb el què es treballa a les aules, és per això que l’equip de mestres busca detingudament quines visites realitzar durant el curs per acomplir aquest objectiu. Les sortides són molt significatives per a cada alumne i és per això que, cal treballar-les de manera interdisciplinar i aglutinar tot l’entorn escolar en funció de la sortida que es realitzarà. Per aquest motiu, en les programacions d’aula es tenen en compte les sortides, així com també els continguts, procediments i objectius a assolir per als nostres alumnes. Visitem museus, parcs, empreses, treballem algun tema en concret en un entorn natural, etc. Donat que en una ciutat, tenir a l’abast la natura no és massa comú, creiem que els espais oberts i naturals són destins fonamentals per als alumnes. A més de tot això, hi ha la part emocional que treballem a l’escola que, a les sortides es pot treballar de diferent manera. Els alumnes es troben en un espai no habitual i han de conviure i aplicar una manera de fer que prèviament hem anat treballant a l’escola durant tot el curs.