Aturem les classes per conèixer la ciutat!

Durant aquesta setmana els alumnes d'ESO fem el primer projecte interdisciplinar i transversal de "Coneguem la Ciutat". Sota aquest títol s'emmarca una feina que any rera any ens ha de permetre descobrir aspectes singulars de la nostra ciutat. Enguany treballem el modernisme però des d'una mirada que va més enllà d'Antoni Gaudi i que ens ha de portar a descobrir altres figures molt representatives com Lluís Domenech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch i d'altres de gairebé desconegudes com Enric Sagnier, Elies Rogent o Josep Llimona. Per fer-ho combinem sortides acadèmiques, treball de camp per la ciutat i treball a l'aula on formem equips barrejats amb alumnes de tots els cursos.