Logic Mat

L’important d’estudiar matemàtiques és l’activitat intel·lectual de l’estudiant. Les característiques d’aquesta activitat intel·lectual tal com Piaget les descriu són similars a les dels matemàtics en la seva activitat creadora: el pensament parteix d’un problema, planteja hipòtesis, opera rectificacions, fa transferències, generalitzacions, ruptures, per construir conceptes i a través d’aquests conceptes poder edificar les pròpies estructures intel·lectuals.

El projecte Logic Mat es  basa en aquesta lògica matemàtica que ens dóna un mètode i uns principis per distingir el raonament correcte de l’incorrecte.

El projecte s'ha implementat en el curs 2018-2019 i va destinat a tots els alumnes de l’escola, de p3 a 4t d'ESO. Els objectius principals són:

  • Millorar el raonament i l’activitat intel·lectual de l’alumne.
  • Desenvolupar el pensament crític.
  • Fer ús de les regles i tècniques que determinen si un raonament és vàlid o no.
  • Fomentar la curiositat i la motivació.
  • Aplicar la lògica matemàtica a altres matèries.