Llar d'Infants

La llar d’infants comprèn l’etapa de 0 a 3 anys. En aquesta etapa els nens i nenes comencen a descobrir i a interactuar amb el món que els envolta. La finalitat d’aquesta etapa educativa té com a objectiu principal  facilitar el desenvolupament integral dels nens i nenes, oferint tot un seguit d’oportunitats per a desenvolupar al màxim les seves capacitats. Així doncs, a la llar, treballem aspectes com l’experimentació, la descoberta de l’entorn, l’adaptació, la panera dels tresors, la sociabilitat, el joc heurístic, el joc lliure, l’autonomia, les habilitats físiques, les emocions, els hàbits d’higiene, l'alimentació i el son, entre d'altres.

A l'escola considerem fonamental que l'infant aprengui i interioritzi coneixements a partir de la pròpia experiència. Els deixem manipular, experimentar i interactuar amb el material i l’entorn. El joc en aquesta etapa és fonamental ja que amb els jocs els infants investiguen i comprenen tot allò que els servirà en un futur per entendre com funcionen les coses, com són ells i com són els altres.

Les intel.ligències múltiples són essencials i les treballem a partir de sessions psicomotrius, musicals, d’educació artística i experimentals. En aquestes sessions cada infant potencia les seves habilitats de manera significativa. Volem fer que l’infant sigui competent, per tant, el fem ser el centre d’atenció, on l’educadora guia l’activitat. Amb aquest treball milloren l’autonomia i la confiança.

L’equip d’educadores de la llar és un grup de persones que els apassiona la seva feina, s’estimen als nens i les nenes. Treballen dia a dia per aconseguir un clima de confiança i que els infants sentin satisfetes les seves necessitats.

El contacte diari de les famílies amb les educadores és un tret molt important i creiem que la participació d’aquestes a la vida de la llar és bàsica. Al llarg del curs realitzem informes i entrevistes amb les famílies per tal que puguem anar a l'una en l’educació dels més petits.

L'escola facilita el pas a la següent etapa familiaritzant els nens i les nenes amb els espais, els mestres, els companys i les metodologies de l’escola.