Keep Calm & Love

El projecte “Keep Calm & Love” implementa a l’Escola Marillac altres propostes prèvies relacionades amb el creixement personal, l’autoconeixement, la consciència plena i la pregària en tots els seus vessants (agraïment, petició, silenci, lloança, contemplació...).

El projecte no oblida que l’escola treballa des de la potenciació de les intel·ligències múltiples per tal que els alumnes esdevinguin ciutadans competents, i aquí l’espiritualitat té un lloc rellevant. És per aquest motiu que proposa diverses maneres de créixer en la interioritat: des de la paraula, des de l’estètica, des del moviment, des de la contemplació de la natura, des del silenci, des de la música i des del compromís social. Cada alumne trobarà en algun d’aquests vessants la seva manera de fer créixer la seva interioritat.

Com a valor afegit, la pràctica del projecte “Keep Calm” incorpora expressions en anglès i també alguna pràctica de relaxació en aquesta llengua, cosa que implementa també el projecte d’escola multilingüe que des de fa uns cursos l’Escola Marillac està impulsant.

El projecte es basa en l’espiritualitat cristiana, tot i que incorpora tècniques del mindfulness. En aquest aspecte, pretén que tot tipus d’alumnat s’hi trobi còmode, sense desestimar mai la identitat cristiana de l’escola.

Per altra banda, com a institució, és funció de l’escola vicenciana potenciar la dimensió interior de l’alumnat per tal que esdevingui una eina en les seves vides en el procés de transformació del món. Hi ha, doncs, un vessant de compromís social explícit, fruit del modelatge de Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac.