Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’ESO comprèn l’etapa de 12 a 16 anys. Aquesta etapa coincideix amb grans canvis físics i psicològics provocats per la pròpia adolescència. Durant els quatre anys que ocupa, els joves han d’assolir una sèrie de competències definides pel curriculum com a bàsiques, que han de permetre donar resposta a situacions quotidianes del seu entorn i als nous contextos del món del segle XXI, alhora que han de consolidar i adquirir nous coneixements que els obriran les portes del seu futur.

A l’Escola Marillac apostem per una renovació d’aquesta etapa educativa basada en aspectes pràctics i vivencials i on l’alumne passa a ser el centre de l’aprenentatge. Les matèries curriculars es reparteixen en horaris inspirats en el model finlandès i es treballen combinant classes teòriques, tallers i projectes. D’aquesta manera s’imparteixen coneixements, es treballa la seva consolidació de manera individual o grupal, es potencia la competència d’aprendre a aprendre, l'intel.ligència emocional, l’ús de les TIC i el treball col·laboratiu.

Per tal d’aconseguir l’excel·lència educativa disposem d’un professorat experimentat que viu l’ensenyament de manera vocacional i es forma contínuament; hem dissenyat espais més amables per tal de facilitar l’aprenentatge (aules magnes, tallers, sales de projectes, laboratori, espais polivalents); hem introduït metodologies pedagògiques (flipped classroom, gamificació, aprendre fent, ABP...) que responen a una manera de fer innovadora; apostem per l’ús de les TIC en el dia a dia de l’aula i com a eina de relació amb les famílies; potenciem la creació artística, el treball experimental i la divulgació científica; i no deixem de banda la interioritat, per la qual cosa incloem en el nostre projecte educatiu moments per a la reflexió i el creixement personal.