Educació Primària

L’educació Primària a l’escola és una continuació de l’etapa d’Educació Infantil. Un dels principals objectius d’aquesta etapa ( 6-12 anys) és seguir amb l’autonomia donada a l’Educació Infantil i guiar-los perquè assoleixin totes les competències, formant alumnes autodidactes i emprenedors per portar a terme projectes diversos.

Considerem molt important el diàleg amb cadascun dels nens i nenes. Per aquest motiu, hi ha diferents espais d’assemblea amb el grup de referència. Per tal d’assegurar un bon acompanyament, els nens poden demanar una tutoria individual amb el tutor.

La nostra manera de veure els aprenentatges és global, on el mateix alumne és el protagonista. Així, mica a mica, anem creant espais on ells poden experimentar l’aprenentatge des de a seva pròpia vivència. Utilitzem materials a l’abast d’ells, tant per reafirmar aprenentatges com per ampliar-los.

El dia a dia a l’escola s’estructura en les diferents àrees. Algunes d’elles s’organitzen en forma de desdoblaments per grups heterogenis per tal de poder atendre millor tots els alumnes. D’altres es porten a terme a través de treballs cooperatius, agrupaments flexibles i tallers d’experimentació.

Els cursos de 1r, 2n i 3r els denominem Mitjans i realitzen durant el curs diverses activitats de forma conjunta. Considerem que a la franja de 6-9  poden compartir material i experiències per créixer i aprendre de forma global. Cada primer dilluns de mes, durant el matí,  realitzen els Tallers Intercicles, tallers portats a terme pels mestres on es duen a terme activitats com tallers de cuina, de relaxació, d’arts plàstiques, etc. Creant tallers diversos poden conèixer i créixer en activitats que no es realitzen de forma usual a l’aula. A més, ho fan amb alumnes d’altres cursos. Durant la setmana hi ha tres espais de Lliure Circulació , un moment on poden escollir tipologia d’activitats dins d’una àrea curricular (Català, Matemàtiques i Jocs de Llenguatge). Es tracta de propostes multinivell perquè cada alumne esculli quina és la que desitja fer. Els mestres actuem com a guies i, mica a mica, els ajudem a crear el seu aprenentatge.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è els denominem Grans. En aquest franja de 10-12 també comparteixen activitats Intercicle. Els primers dimarts de mes, durant la tarda,  s’organitzen en diferents grups on es troben alumnes dels tres cursos. A inici de curs es fan unes propostes de tallers que surten d’ells mateixos i cadascú n’escull quatre, amb la finalitat de què progressivament vagin definint els seus interessos. Durant la segona ronda d’oferta de tallers, poden repetir aquells que més els hagin agradat. Els mestres anem canviant les diferents activitats. Enguany, el taller de cuina sense forn, el ioga, la papiroflèxia, el teatre i els experiments a casa són els tallers que han escollit.  Durant la setmana també tenen tres espais de Lliure Circulació , un moment on poden escollir tipologia d’activitats dins d’una àrea curricular (Català, Matemàtiques i Jocs de Llenguatge). Són també propostes multinivell perquè cadascú s’organitzi en aquelles taques que l’ajudaran a enfortir els seus coneixements de cada àrea.

Tota la primària participem a diferents projectes. L’avantatge de ser una escola d’una línia és la gran flexibilitat de què disposem a l’hora de compartir material i coneixement amb alumnes de diferents aules. Cada any , 1r i 6è participen al Congrés de Ciència de Barcelona. De forma conjunta i durant tot el curs, van  elaborant activitats i aprenentatges tot compartint espai, experiències i un munt de coses més.

Estem immersos també en el projecte  Escola Verda i Sostenible i també en el projecte de l’Impuls a la Lectura, fomentant la lectura diària dins i fora de l’escola.

Durant tot el curs realitzem diferents sortides, sempre emmarcades en les competències que treballem o bé escollides pels alumnes. Cada curs té assignat un museu de la nostra ciutat, amb l’objectiu de potenciar la cultura en l’alumnat .  A inici de curs realitzem les Convivències i a final de curs, les Colònies.

Per nosaltres és molt important la unió entre família i escola. Així doncs,  l’escola sempre està oberta a què els pares o qualsevol membre pugui venir i participar a diferents activitats proposades per nosaltres o bé per ells mateixos. Hi ha festes on les famílies en són les protagonistes i  són convidades a participar a totes les celebracions que portem a terme a l’escola.

Tots els mestres de la primària estem en constant renovació i formació per atendre tan bé com podem els nostres nens i nenes i convertir-los en els alumnes autodidactes i emprenedors que volem.