Brico Cole

El projecte Brico Cole està integrat dins de la matèria de Tecnologia de l'etapa d'ESO. En aquest projecte els nostres alumnes realitzan tasques que són útils per a l'escola, per a casa o que tenen fins solidaris. D'aquesta manera aprenen a planificar, treballa la imaginació, realitzan tasques cooperatives i el més important, allò que produeixen té una finalitat d'ús.